QUALITÄT otwiera perspektywy. Nowa córka WMH Polska.

Umiędzynarodowienie WMH GROUP GERMANY następuje konsekwentnie dalej. Założenie WMH Polska sp. z o.o. podkreśla tradycyjnie już wysokie znaczenie polskiego rynku dla WMH GROUP GERMANY oraz otwiera tym samym również nowe perspektywy prowadzenia działalności w Europie Wschodniej, krajach nadbałtyckich oraz Rosji.

QUALITÄT ma teraz swój dom również w Polsce. Partnerem w rozmowach o najwyższej jakości produktach aluminiowych i doskonałych usługach jest kierownik ds. sprzedaży nowej spółki-córki, pan Sławomir Przybek. Wyjątkowy specjalista w zakresie aluminium z doskonałym know-how i najlepszymi kontaktami. Pan Sławomir Przybek zanim przejął kierownictwo WMH Polska sp. z o.o. zbierał już przez 14 lat doświadczenie w działającym na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwie branży aluminiowej, specjalizującym się w profilach aluminiowych. Najważniejsze aspekty dla działalności przekraczającej granice państw poznał podczas pracy w międzynarodowej firmie spedycyjnej.

Siedzibą polskiej spółki-córki jest Mikołów na Górnym Śląsku. Korzystne strategicznie położenie w trójkącie trzech krajów, Polski, Czech i Słowacji, już teraz definiuje zasadniczy obszar sprzedaży dla WMH Polska sp. z o.o. Uzupełniony on zostaje o kraje nadbałtyckie i Rosję.

Państwa bezpośredni kontakt z QUALITÄT w Polsce:

WMH Polska Sp. z o.o.

ul. Bielska 49
43-190 Mikołów

Sławomir Przybek

Sales Manager Polska

Tel. +48 327782432
Faks +48 327782032
Tel. kom. +48 518 240 405
Slawomir.Przybek@wmh-group.com

WMH GROUP GERMANY to specjalista w handlu, który niezawodnie dostarcza przedsiębiorstwom wszystkich branż półprodukty i indywidualne rozwiązania specjalne z aluminium. Międzynarodowe spółki-córki i przedstawicielstwa handlowe w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych wzmacniają mocną pozycję WMH GROUP GERMANY na międzynarodowym rynku aluminium.

Poszukiwanie