QUALITÄT to najlepszy partner do rozmów.

Niemczy

Westdeutscher Metall-Handel GmbH I Manderscheidtstraße 76 – 78 I 45141 Essen
Fon +49 201 2019 0 I Faks +49 201 2019 300 I
info@wmh.de

Hartmut Arndt
Export I Sales Manager
Tel +49 201 2019 120
hartmut.arndt@wmh.de

Peter Daams
Verkauf I Handlungsbevollmächtigter
Tel +49 201 2019 204
peter.daams@wmh.de

Uwe Faßbach
Prokurist
Tel +49 201 2019 103
uwe.fassbach@wmh.de

Georg Hennig
Einkauf I Handlungsbevollmächtigter
Tel +49 201 2019 107
georg.hennig@wmh.de

Udo Nachtigall
Verkauf I Handlungsbevollmächtigter
Tel +49 201 2019 113
udo.nachtigall@wmh.de