Rury Rotal i rury WMH Plus.

Zawsze tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja i ścisłe tolerancje, najlepszym wyborem są rury Rotal i rury WMH Plus. I tak na przykład wiele przedsiębiorstw z branży papierniczej, drukarskiej i produkcji folii ufa tym wysokiej jakości, walcowanym i prostowanym rolkowo, precyzyjnym produktom. Dla osiągnięcia najwyższej możliwej precyzji możliwe jest na życzenie prostowanie z najwyższą dokładnością rur Rotal i rur WMH Plus.

Dalsze informacje i szczegóły znajdą Państwo na liście magazynowej Rury Rotal i rury WMH Plus.

Na Państwa pytania dotyczące materiału, wymiarów, właściwości, możliwości obróbki i dostępności najlepiej odpowiemy osobiście. Zapraszamy do skorzystania w tym celu z naszej wygodnej usługi Call Back dostępnej na tej stronie lub z formularza kontaktowego.

Dostępne materiały / stopy aluminium
EN AW 6060 AL Mg Si

Poszukiwanie